Thanh lý bàn nhân viên văn phòng có hộc và ngăn kéo để máy tính

600,000