Thanh lý ghế trưởng phòng Hoà Phát mới 99% tại Hà Nội

1,100,000