Thanh lý bàn họp gỗ vân sồi mới 100%, có thể ngồi 8-10 người

2,300,000