Thanh lý ghế giám đốc hàng tồn kho mới 100%

2,200,000