Thanh lý giá tài liệu, giá sách khung sắt có tủ

1,500,000