Thanh lý tủ giám đốc sơn pu 3 cánh mới 100%

2,500,000