Thanh lý bàn làm việc nhân viên không hộc mới 100%

400,000